Huizenmarkt voorlopig in de lift!

Het vertrouwen in de woningmarkt zit sterk in de lift. Dit blijkt uit het maandelijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder de Nederlandse bevolking en de RTL Z huizenindex.

De Eigen Huis Marktindicator van VEH die specifiek het consumentenvertrouwen voor de woningmarkt meet, stijgt al tien maanden achtereen: van waarde 51 in december 2012 naar 78 in oktober.

Volgens VEH-directeur Rob Mulder is de woningmarktsituatie echter nog verre van normaal (neutraalwaarde = 100), maar het verlies van 36 punten sinds het begin van de crisis (april 2008) is met deze stijging goeddeels ingelopen. ‘Door de aanhoudende stijging van het consumentenvertrouwen verwachten we dat het aantal woningverkopen in de komende periode verder zal aantrekken. Dat is goed nieuws, niet alleen voor de woningmarkt en de economie, maar vooral ook voor al die mensen die hun verhuisplannen al zo lang hebben moeten uitstellen.’

Inmiddels is de helft van de Nederlandse bevolking van mening dat het nu een gunstig moment is om een huis te kopen. Toen de financiële crisis in 2008 losbarstte en de schrik er bij de mensen goed in zat, kwam dit percentage uit op 10 procent. Mulder: ‘Hetzelfde zien we bij de groep die juist van mening is dat het nu nog steeds een ongunstig moment is om te kopen. Aan het begin van de crisis zat die groep op 50 procent, nu nog maar op 20 procent. Het sentiment is dus echt gedraaid.‘

De RTL Z huizenindex stijgt in het derde kwartaal van 34 naar 37. De index eindigde in het tweede kwartaal voorlopig op 35, maar door uiteindelijk tegenvallende nieuwbouw is dat cijfer iets gecorrigeerd, zodat de index definitief op 34 eindigde op 30 juni. De RTL Z Huizenindex wordt bijgehouden en samengesteld door OTB, verbonden aan de Technische Universiteit Delft.

De hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen vertonen volgens deze index duidelijk tekenen van een eerste herstel. Daarnaast verbetert de betaalbaarheid van koopwoningen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt stijgt al negen maanden op rij. Het aantal nieuwe hypotheken en transacties nemen voor het tweede opvolgende kwartaal toe; wel bevinden deze zich nog op een laag niveau. Daarnaast is er sprake van een afnemende daling van de mediane verkoopprijzen en stijgt de Prijsindex Bestaande Koopwoningen voor het eerst sinds drie jaar weer voorzichtig.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl